Poナシyczka hipoteczna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 1 142.11 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty. Bank w wyliczaniu oprocentowania stosuje stopト WIBOR 6m.
Oprocentowanie nominalne 6.63 %
marナシa 4.90 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.74 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Koszt ubezpieczenia pokrywa Bank. Do czasu uprawomocnienia siト wpisu marナシa kredytu podwyナシszana jest o 1 p.p.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Bank nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na ナシycie.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 3 000.00 PLN Prowizja od przyznania poナシyczki wynosi 3% udzielonej kwoty i nie mniej niナシ 600 PLN. Prowizja moナシe zostaト doliczona do kredytu (klient nie pokrywa jej wtedy z wナBsnej kieszeni) o ile pozwoli na to wartoナ崙 nieruchomoナ嫩i.
Ubezpieczenie niskiego wkナBdu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi (ubezpieczenie nieruchomoナ嫩i, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie brakujトcego wkナBdu) polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie jest wymagane w przypadku jeナシeli okres spナBty wraz z wiekiem poナシyczkobiorcy bト囘zie przekraczaナ 70 rok ナシycia poナシyczkobiorcy.
Wycena nieruchomosci 700.00 PLN Podana wartoナ崙 ma charakter szacunkowy. Zaleナシy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcト oraz stawek obowiトzujトcych w danym regionie.

Wycena jeナ嬪i jest konieczna to Klient przeprowadza jト na wナBsny koszt lub konieczna poprzez Bank zleca wykonanie firmie wspテウlpracujトcej z bankiem. Dla wybranych rodzajテウw nieruchomoナ嫩i Bank moナシe odstapic od wyceny - wテウwczas wykonywana jest ocena wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i, ktorej koszt ponosi Klient.
Suma kosztテウw 3 700.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel TAK Bank wymaga weksla in blanco z deklaracjト wekslowト jako dodatkowego zabezpieczenia do koナca spナBty kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 2.00 % Jeナシeli wczeナ嬾iejsza spナBta nastトpi w ciトgu pierwszych 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej to prowizja wynosi 2% od kwoty spナBcanej przed terminem, min. 200 zナ.

Po upナZwie 5 lat Bank nie pobiera prowizji za wczeナ嬾iejszト spナBtト.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu wynosi 1%, min. 100 PLN. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu wynosi 1%, min. 100 PLN. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
Plusy
  • Poナシyczka udzielana jest maksymalnie do 70% wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i
  • Gotテウwka na dowolny cel niezwiトzany z dziaナBlnoナ嫩iト gospodarczト
  • Moナシliwoナ崙 zwolnienia kredytobiorcy z obowiトzku przedstawienia wyceny nieruchomoナ嫩i
Minusy
Array