Megahipoteka-oferta standardowa

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 1 126.85 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej.

Podano marナシト bazowト. W zaleナシnoナ嫩i od indywidualnej oceny klienta, bank moナシe jト podwyナシszyト.
Oprocentowanie nominalne 6.33 %
marナシa 4.60 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.92 %
Ubezpieczenie pomostowe 200.00 PLN Podano wartoナ崙 w ujト冂iu miesiト冂znym. SkナBdka pナBtna miesiト冂znie wraz z ratト kredytowト. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z ksiト冏i wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiト冖szone o 2,50 punktu procentowego i przekナBda siト na wzrost raty o podanej szacunkowej wysokoナ嫩i. Marナシa zostaje obniナシona po ustanowieniu zabezpieczenia.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na ナシycie.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 5 000.00 PLN Prowizja ma charakter jednorazowy i jest to maksymalny poziom prowizji. Wysokoナ崙 prowizji za przyznanie kredytu jest negocjowana indywidualnie z Klientem. Minimalny poziom prowizji to 2 proc. Prowizja pナBtna ze ナ孑odkテウw wナBsnych klienta.
Ubezpieczenie niskiego wkナBdu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank standardowo nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na ナシycie. Ubezpieczenie jest jednak obowiトzkowe w przypadku jedynego ナシywiciela rodziny, wykonywania niebezpiecznego zawodu, w przypadku dysproporcji w dochodach osテウb stanowiトcych gospodarstwo domowe.
Wycena nieruchomosci 700.00 PLN Podana wartoナ崙 ma charakter szacunkowy. Zaleナシy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcト oraz stawek obowiトzujトcych w danym regionie.

Bank moナシe nie wymagaト wyceny w przypadku wysokiego udziaナV wナBsnego (rynek wtテウrny) lub okreナ嬪onych kwot kredytu i wybranych lokalizacji (rynek pierwotny).

W przypadku inspekcji budowy bank pobiera opナBtト w wysokoナ嫩i 160 zナ .
Suma kosztテウw 5 700.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 % Dla umテウw zawartych po wejナ嫩iu w ナシycie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad poナ孑ednikami kredytu hipotecznego i agentami: w okresie 36 miesiト冂y od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatト w wysokoナ嫩i odsetek, ktテウre byナZby naliczone od spナBcanej przed terminem caナPナ嫩i lub czト卩嫩i Kredytu w okresie od dnia faktycznej spナBty, nie wiト冂ej niナシ 3% spナBcanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje siト oprocentowanie z dnia faktycznej spナBty.
Przewalutowanie
  na PLN 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na CHF 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Minimalna kwota poナシyczki hipotecznej wynosi 25 000 zナ
  • Aktywnym klientom bank oferuje niナシszト marナシト
Minusy
  • Prowizja pナBtna ze ナ孑odkテウw wナBsnych klienta