Poナシyczka hipoteczna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 1 146.71 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty.
Oprocentowanie nominalne 6.72 %
marナシa 4.99 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 8.06 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Bank stosuje podwyナシszenie marナシy o 1,20 p.p. do momentu uprawomocnienia siト wpisu hipoteki w Ksiト囘ze Wieczystej.
Polisa na ナシycie 25.00 PLN Wymagane przez caナZ okres kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank juナシ od 0.3% za rok od kwoty aktualnego zadナVナシenia (istnieje moナシliwoナ崙 skredytowania skナBdki).
Wykupienie ubezpieczenia z TU, ktテウrego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje moナシliwoナ崙 dodatkowego obniナシenia marナシy o 0,1 p.p.
Bank akceptuje takナシe ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 2 500.00 PLN Koszt prowizji za przyznanie kredytu wynosi 2,5%.
Ubezpieczenie niskiego wkナBdu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 300.00 PLN Wymagane przez caナZ okres kredytowania.
Ubezpieczenie oferowane przez Bank juナシ od 0.3% za rok od kwoty aktualnego zadナVナシenia (istnieje moナシliwoナ崙 skredytowania skナBdki).
Wykupienie ubezpieczenia z TU, ktテウrego Bank jest Agentem i utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres minimum pierwszych 10 lat kredytowania daje moナシliwoナ崙 dodatkowego obniナシenia marナシy o 0,1 p.p.
Bank akceptuje takナシe ubezpieczenia oferowane przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Wycena nieruchomosci 210.00 PLN Wycena nieruchomoナ嫩i wymagana jest do podjト冂ia decyzji kredytowej (wyjトtek stanowi zakup na rynku pierwotnym - jako wartoナ崙 nieruchomoナ嫩i Bank przyjmuje wartoナ崙 zakupu podanト w umowie). Wykonywana jest na koszt klienta. Uproszczona opinia o nieruchomoナ嫩i kosztuje 210zナ
Suma kosztテウw 3 010.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 % OpナBta za wczeナ嬾iejszト, czト卩嫩iowト lub caナLowitト spナBtト kredytu/poナシyczki wynosi 3% – obliczona od nadwyナシki przekraczajトcej 30% poczトtkowego kapitaナV w okresie pierwszych 36 miesiト冂y okresu kredytowania.
Przewalutowanie
  na PLN brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na PLN.
  na EUR brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na EUR.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • SpナBta moナシliwa w ratach rテウwnych lub malejトcych
  • DナVgi maksymalny okres kredytowania
  • Bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicト
  • Raz w roku moナシliwoナ崙 zawieszenia pナBtnoナ嫩i czト卩嫩i kapitaナPwej raty
Minusy
  • Bank pobiera prowizjト za przyznanie poナシyczki