Poナシyczka hipoteczna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 1 106.69 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. Oprocentowanie stanowi sumト zmiennej stopy rynkowej (WIBOR) oraz staナFj marナシy (zarobku) banku. Wysokoナ崙 raty moナシe siト zmieniaト w wyniku zmiany stopy WIBOR. Podane oprocentowanie jest moナシliwe do uzyskania przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia i pracy.
Oprocentowanie nominalne 5.93 %
marナシa 4.20 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 6.60 %
Ubezpieczenie pomostowe 83.00 PLN SkナBdka pナBtna miesiト冂znie do czasu dostarczenia odpisu z ksiト冏i wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Wysokoナ崙 skナBdki jest naliczona od docelowej wysokoナ嫩i wypナBconego kredytu.

Prowizja za podwyナシszone ryzyko - opナBta za okres jednego roku wynosi 1% przyznanej kwoty kredytu i jest pobierana w miesiト冂znych ratach w テウsmym dniu kaナシdego miesiトca poczトwszy od miesiトca nastト冪ujトcego po miesiトcu, w ktテウrym zostaナ uruchomiony kredyt lub jego pierwsza transza. Ostatnia opナBta pobierana jest za miesiトc, w ktテウrym Bank otrzyma odpis z ksiト冏i wieczystej prowadzonej dla nieruchomoナ嫩i/spテウナEzielczego wナBsnoナ嫩iowego prawa stanowiトcego zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku.
Polisa na ナシycie 20.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiトzkowe. w ofercie Banku znajduje siト Indywidualne ubezpieczenie na ナシycie kredytobiorcテウw/poナシyczkobiorcテウw, stosowane jako jedno z zabezpieczeナ kredytu hipotecznego. SkナBdka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesiト冂znie, zgodnie ze stopト skナBdki zawartト we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia kaナシdego miesiトca kalendarzowego z rachunku w Banku Millenium sナVナシトcego do obsナVgi kredytu.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN W ramach najnowszej Promocji Bank Millennium nie pobiera prowizji.
Ubezpieczenie niskiego wkナBdu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 240.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiトzkowe. w ofercie Banku znajduje siト Indywidualne ubezpieczenie na ナシycie kredytobiorcテウw/poナシyczkobiorcテウw, stosowane jako jedno z zabezpieczeナ kredytu hipotecznego. SkナBdka ubezpieczeniowa wynosi 0,02% sumy ubezpieczenia miesiト冂znie, zgodnie ze stopト skナBdki zawartト we Wniosku-Polisie i pobierana jest 1 dnia kaナシdego miesiトca kalendarzowego z rachunku w Banku Millenium sナVナシトcego do obsナVgi kredytu.
Wycena nieruchomosci 480.00 PLN Wycenト zleca samodzielnie i zawsze w bezpoナ孑ednim kontakcie z rzeczoznawcト klient. Operat szacunkowy jest wymagany w BM w przypadku kaナシdej transakcji i moナシe byト dostarczony przez klienta wraz z wnioskiem o udzielenie informacji o kredycie lub po WOK.
Suma kosztテウw 720.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 0.00 %
Przewalutowanie
  na PLN brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na PLN.
  na EUR brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na EUR.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Moナシliwa 6-miesiト冂zna karencja
  • Bank akceptuje rテウナシne ナコrテウdナB dochodu
  • Moナシliwoナ崙 spナBty poナシyczki w miesiト冂znych ratach rテウwnych lub malejトcych
  • Zabezpieczeniem moナシe byト nieruchomoナ崙 inna niナシ kredytowana
Minusy
  • Wymagane jest ubezpieczenie na ナシycie dla kaナシdego kredytobiorcy