Poナシyczka hipoteczna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 1 111.71 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert porテウwnywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o staナて bankowト marナシト (zarobek banku) oraz aktualnト, rynkowト stawkト WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarka, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej.

Istnieje moナシliwoナ崙 obniナシenia zaprezentowanej marナシy o:

1. - 0,10% comiesiト冂zne zasilanie konta w Banku kwotト 2 500 zナ oraz posiadanie karty debetowej wydawanej do konta nieprzerwanie w caナZm okresie kredytowania

2. - 0,10% posiadanie karty kredytowej lub Limitu zadナVナシenia w koncie lub Kredytu Bezpiecznego w Banku w caナZm okresie kredytowania

3. - 0,40% przystトpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenie na ナシycie oraz wskazanie Banku jako uposaナシonego z tytuナV tego ubezpieczenia

4. - 0,40% przystトpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty staナFgo ナコrテウdナB dochodテウw oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw do odbioru ナ孩iadczenia z tytuナV tego ubezpieczenia

5. - 0,10% przystトpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia nieruchomoナ嫩i oraz dokonanie na rzecz Banku cesji paw do odbioru ナ孩iadczenia z tytuナV tego ubezpieczenia.
Oprocentowanie nominalne 6.03 %
marナシa 4.30 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 6.32 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Marナシa podwyナシszona o 1,50% do czasu wpisu hipoteki.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Bank moナシe wymagaト dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na ナシycie w przypadku gdy jest jeden wnioskodawca lub tylko jednej osoby dochody liczone sト do zdolnoナ嫩i kredytowe oraz gdy dzieナ spナBty ostatniej raty wypada w wieku pow. 65 roku ナシycia.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za udzielenie poナシyczki.
Ubezpieczenie niskiego wkナBdu wlasnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank moナシe wymagaト dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na ナシycie w przypadku gdy jest jeden wnioskodawca lub tylko jednej osoby dochody liczone sト do zdolnoナ嫩i kredytowe oraz gdy dzieナ spナBty ostatniej raty wypada w wieku pow. 65 roku ナシycia.
Wycena nieruchomosci 500.00 PLN Zewnト冲rzna wycena nieruchomoナ嫩i wymagana jest przy gruntach niezabudowanych, nieruchomoナ嫩iach w budowie, nieruchomoナ嫩iach powyナシej 3 mln PLN . Koszt zaleナシy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcト i stawek obowiトzujトcych w danym regionie. W pozostaナZch przypadkach bank szacuje wartoナ崙- 300 PLN (mieszkanie) 500 PLN (budynek mieszkalny).
Suma kosztテウw 500.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank moナシe jednak zaナシトdaト wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracjト wekslowト w przypadku, gdy uruchomienie Kredytu nastト冪uje przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomoナ嫩i osoby trzeciej.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 1.50 % Prowizja za wczeナ嬾iejszト spナBtト wynosi 1,50% od kwoty wczeナ嬾iejszej spナBty dokonywanej w ciトgu 5 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, jednak nie mniej niナシ 500 zナ.

Brak opナBt za wczeナ嬾iejszト spナBtト po upナZwie 5 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na CHF 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na USD 0.00 %
Plusy
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Maksymalna kwota poナシyczki do 70% wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i
Minusy
  • Maksymalna kwota uzaleナシniona jest od zdolnoナ嫩i kredytowej wnioskodawcy