Lokata 365

Powrテウt Zaナづウナシ lokatト
SzczegテウナZ oferty
Oprocentowanie: 1.4 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujト冂iu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 14.00 PLN
Podatek od odsetek: 2.66 PLN
Odsetki po podatku: 11.34 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiトcej rテウwnowartoナ崙 w zナPtych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zナ

Brak ograniczeナ w kwocie maksymalnej

Przedterminowe zerwanie lokaty wiトナシe siト z caナLowitト utratト zgromadzonych odsetek.
Plusy
  • Bezツkoniecznoナ嫩iツzakナBdania konta
  • Odnawiana automatycznie
  • Minimalna wymagana kwota to tylko 1 000 zナ
Minusy
  • Oferta niedostト冪na on-line
  • Zerwanie lokaty skutkuje utratト odsetek