Nest Lokata WIBOR bez konta

Powrテウt Zaナづウナシ lokatト
SzczegテウナZ oferty
Oprocentowanie: 1.79 % Podane oprocentowanie przedstawione zostaナP w ujト冂iu rocznym.

Oprocentowanie lokaty jest zmienne, a jego zmiana nastト冪uje co kwartaナ kalendarzowy, wedナVg stawki WIBOR 6M opublikowanej na dwa dni robocze przed koナcem poprzedzajトcego kwartaナV kalendarzowego, ktテウra obowiトzuje od pierwszego dnia roboczego nastト冪nego kwartaナV kalendarzowego.

Kapitalizacja odsetek - jednorazowo, w dniu zapadalnoナ嫩i lokaty terminowej.
Odsetki przed podatkiem: 17.90 PLN
Podatek od odsetek: 3.41 PLN
Odsetki po podatku: 14.49 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiトcej rテウwnowartoナ崙 w zナPtych 100 000 EUR

Lokata bankowa z oprocentowaniem uzaleナシnionym od stawki WIBOR 6M.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zナ

Przedterminowe zerwanie lokaty skutkuje caナLowitト utratト zgromadzonych odsetek.
Plusy
  • Lokata oparta o WIBOR
  • Depozyt gwarantowany w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny
Minusy
  • Oferta dostト冪na wyナてcznie przez Internet
  • Wymagane zaナPナシenie Nest Konta