Lokata (na nowe ナ孑odki)

Powrテウt Zaナづウナシ lokatト
SzczegテウナZ oferty
Oprocentowanie: 1.5 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujト冂iu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 15.00 PLN
Podatek od odsetek: 2.85 PLN
Odsetki po podatku: 12.15 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiトcej rテウwnowartoナ崙 w zナPtych 100 000 EUR.

Oferta dostト冪na tylko na nowe ナ孑odki. Nowe ナ孑odki - sト to ナ孑odki pieniト卩シne pochodzトce spoza Orange Finanse stanowiトce nadwyナシkト ponad sumト aktywテウw zgromadzonych w Orange Finanse na dany dzieナ

Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zナ.

Brak ograniczeナ w maksymalnej kwocie lokaty.

W przypadku zerwania lokaty przed upナZwem terminu umownego odsetki zostanト wypナBcone z obniナシonym oprocentowaniem do wysokoナ嫩i 0,01% w skali roku.
Plusy
  • Niska minimalna kwota lokaty
  • Moナシliwoナ崙 zaナPナシenia za pomocト aplikacji mobilnej
Minusy
  • Zerwanie lokaty skutkuje wysokim obniナシeniem oprocentowania
  • Koniecznoナ崙 posiadania konta osobistego