Lokata - staナF oprocentowanie

Powrテウt Zaナづウナシ lokatト
SzczegテウナZ oferty
Oprocentowanie: 1.55 % Podane oprocentowanie przedstawione jest w ujト冂iu rocznym.
Odsetki przed podatkiem: 15.51 PLN
Podatek od odsetek: 2.95 PLN
Odsetki po podatku: 12.56 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiトcej rテウwnowartoナ崙 w zナPtych 100 000 EUR

Minimalna kwota dla lokat w dniach wynosi 5 000 zナ, zaナ dla lokat od 1 miesiトca do 36 miesiト冂y wynosi 1 000 zナ

Oprocentowanie staナF

Zerwanie lokaty przed upナZwem 3 miesiト冂y od dnia zaナPナシenia (odnowienia) lokaty powoduje caナLowitト utratト odsetek.
Zerwanie lokaty po upナZwie 3 miesiト冂y od dnia zaナPナシenia (odnowienia) lokaty powoduje wypナBtト odsetek w wysokoナ嫩i obliczonej wg najniナシszej stopy procentowej obowiトzujトcej dla rachunku a'vista (0,1%).
Plusy
  • Szeroki wybテウr okresテウwツ
  • Bezツkoniecznoナ嫩iツzakナBdania konta
  • Brak ograniczeナ w maksymalnej kwocie
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratト odsetek
  • Oferta niedostト冪na on-line