Lokata zakナBdana przez Plusbank24

Powrテウt Zaナづウナシ lokatト
SzczegテウナZ oferty
Oprocentowanie: 1.75 % Podane oprocentowanie przedstawione zostaナP w ujト冂iu rocznym. Kapitalizacja odsetek nastト冪uje na koniec okresu deponowania.
Odsetki przed podatkiem: 17.50 PLN
Podatek od odsetek: 3.33 PLN
Odsetki po podatku: 14.17 PLN
Dodatkowe informacje
Depozyty gwarantowane w 100% przez bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty stanowiトcej rテウwnowartoナ崙 w zナPtych 100 000 EUR

Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zナ

Brak ograniczeナ w maksymalnej kwocie lokaty

Po upナZwie okresu deponowania, bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza rachunku, nastト冪uje automatyczne odnowienie lokaty na kolejny, taki sam okres deponowania na warunkach obowiトzujトcych w Banku w dniu odnowienia lokaty.

Zerwanie lokaty przed terminem powoduje caナLowitト utratト odsetek.
Plusy
  • Moナシliwoナ崙 monitorowania stanu lokaty przez internet
  • Odnawiana automatycznie
  • Niska minimalna kwota lokaty
Minusy
  • Przedterminowe zerwanie umowy powoduje utratト odsetek