Kredyt hipoteczny

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 994.96 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty.


Wymienione oprocentowanie dostト冪ne jest pod warunkiem skorzystania z dodatkowych produktテウw (konta osobistego z wpナZwami dochodテウw i ubezpieczenia nieruchomoナ嫩i z oferty banku).
Oprocentowanie nominalne 3.63 %
marナシa 1.90 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.20 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego. Do czasu uprawomocnienia siト wpisu hipoteki marナシa podwyナシszana jest o 0,9 pkt.proc.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie jest obowiトzkowe, gdy tylko jeden Kredytobiorca osiトga dochody przyjト冲e do zdolnoナ嫩i kredytowej oraz gdy okres kredytowania przekracza 10 lat i LTV wynosi powyナシej 65%.

Koszt ubezpieczenia to podwyナシszenie marナシy o 0,99 p.p. przy zakupie pakietu w Banku BGナサ BNP Paribas S.A. lub ubezpieczenie w towarzystwie wybranym przez Klienta i akceptowanym przez Bank BGナサ BNP Paribas S.A.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 2 000.00 PLN Prowizja moナシe wynieナ崙 od 0% do 5%, w tym:

- 2-4% dla klientテウw z kontem osobistym w BGナサ BNP Paribas z wpナZwami wynagrodzenia

- 0-4% dla klientテウw z kontem osobistym w BGナサ BNP Paribas z wpナZwami wynagrodzenia oraz skorzystania z Pakietu ubezpieczeナ z oferty banku

- 0-4% dla klientテウw przenoszトcych konto do BGナサ BNP Paribas, na ktテウre bト囘zie wpナZwaト wynagrodzenie (wymagane potwierdzenie zamkniト冂ia konta w starym banku)

- 5% dla klientテウw, ktテウrzy nie speナOiト ナシadnych wymogテウw pozwalajトcych na obniナシenie prowizji

Do wyliczania przyjト冲o uナ孑ednionト wartoナ崙 prowizji (2%) dostト冪nej dla klientテウw z kontem osobistym z wpナZwami wynagrodzenia)

PeナOa informacja na temat moナシliwych obniナシek dostト冪na jest w Tabeli OpナBt i Prowizji, dostト冪nej w placテウwkach i na stronie banku.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie jest obowiトzkowe, gdy tylko jeden Kredytobiorca osiトga dochody przyjト冲e do zdolnoナ嫩i kredytowej oraz gdy okres kredytowania przekracza 10 lat i LTV wynosi powyナシej 65%.

Koszt ubezpieczenia to podwyナシszenie marナシy o 0,99 p.p. przy zakupie pakietu w Banku BGナサ BNP Paribas S.A. lub ubezpieczenie w towarzystwie wybranym przez Klienta i akceptowanym przez Bank BGナサ BNP Paribas S.A.
Wycena nieruchomosci 270.60 PLN Wycena wymagana w kaナシdej sytuacji, koszt wyceny ponosi Klient.

Podana wartoナ崙 ma charakter szacunkowy. Zaleナシy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcト oraz stawek obowiトzujトcych w danym regionie.
Suma kosztテウw 2 270.60 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 % Naliczana od kwoty Kredytu lub raty Kredytu spナBcanej przed terminem umownym – pナBtnト w dniu przedterminowej spナBty Kredytu / raty Kredytu, przy czym wartoナ崙 kwotowa opナBty nie moナシe byト wyナシsza niナシ 3% spナBcanej kwoty Kredytu oraz nie moナシe byト wiト冖sza niナシ suma odsetek, ktテウre byナCy naliczone od spナBcanej przed terminem kwoty Kredytu w okresie roku od dnia dokonania spナBty, a w przypadku gdy do koナca okresu kredytowania pozostaナP mniej niナシ rok, opナBta nie moナシe byト wyナシsza niナシ kwota odsetek, ktテウre przypadaナZby za okres do zakoナczenia Umowy
Przewalutowanie
  na PLN brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na PLN.
  na EUR brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na EUR.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Moナシliwoナ崙 kredytowania 80% wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i; 75% w przypadku zabezpieczenia na gruntach rolnych w zakresie zgodnym z ustawト)
  • Moナシliwoナ崙 uzyskania ナ孑odkテウw na rテウナシnorodne cele, w tym zakup gruntテウw rolnych
Minusy
  • Bank standardowo pobiera prowizjト (niナシsza prowizja -
    nawet 0% - dostト冪na po speナOieniu dodatkowych warunkテウw)