Kredyt hipoteczny

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 994.96 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty.


Wymagane konto osobiste z wpナZwami dochodテウw i ubezpieczenie nieruchomoナ嫩i z oferty banku.
Oprocentowanie nominalne 3.63 %
marナシa 1.90 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.89 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego. Do czasu uprawomocnienia siト wpisu hipoteki marナシa podwyナシszana jest o 0,9 pkt.proc.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie jest obowiトzkowe, gdy tylko jeden Kredytobiorca osiトga dochody przyjト冲e do zdolnoナ嫩i kredytowej oraz gdy okres kredytowania przekracza 10 lat i LTV wynosi powyナシej 65%.

Koszt ubezpieczenia to podwyナシszenie marナシy o 0,99 p.p. przy zakupie pakietu w Banku BGナサ BNP Paribas S.A. lub ubezpieczenie w towarzystwie wybranym przez Klienta i akceptowanym przez Bank BGナサ BNP Paribas S.A.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 5 000.00 PLN Prowizja jest ustalana indywidualnie i moナシe wynieナ崙 od 0% do 5% kwoty kredytu.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie jest obowiトzkowe, gdy tylko jeden Kredytobiorca osiトga dochody przyjト冲e do zdolnoナ嫩i kredytowej oraz gdy okres kredytowania przekracza 10 lat i LTV wynosi powyナシej 65%.

Koszt ubezpieczenia to podwyナシszenie marナシy o 0,99 p.p. przy zakupie pakietu w Banku BGナサ BNP Paribas S.A. lub ubezpieczenie w towarzystwie wybranym przez Klienta i akceptowanym przez Bank BGナサ BNP Paribas S.A.
Wycena nieruchomosci 270.60 PLN Wycena wymagana w kaナシdej sytuacji, koszt wyceny ponosi Klient.

Podana wartoナ崙 ma charakter szacunkowy. Zaleナシy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcト oraz stawek obowiトzujトcych w danym regionie.
Suma kosztテウw 5 270.60 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank nie wymaga weksla jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 % Naliczana od kwoty Kredytu lub raty Kredytu spナBcanej przed terminem umownym – pナBtnト w dniu przedterminowej spナBty Kredytu / raty Kredytu, przy czym wartoナ崙 kwotowa opナBty nie moナシe byト wyナシsza niナシ 3% spナBcanej kwoty Kredytu oraz nie moナシe byト wiト冖sza niナシ suma odsetek, ktテウre byナCy naliczone od spナBcanej przed terminem kwoty Kredytu w okresie roku od dnia dokonania spナBty, a w przypadku gdy do koナca okresu kredytowania pozostaナP mniej niナシ rok, opナBta nie moナシe byト wyナシsza niナシ kwota odsetek, ktテウre przypadaナZby za okres do zakoナczenia Umowy
Przewalutowanie
  na PLN brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na PLN.
  na EUR brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na EUR.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Moナシliwoナ崙 zwiト冖szenia kwoty kredytu o 15% na dowolny cel
  • Moナシliwoナ崙 kredytowania 80% wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i; 75% w przypadku zabezpieczenia na gruntach rolnych (ale tylko w zakresie zgodnym z ustawト)
  • Moナシliwoナ崙 uzyskania ナ孑odkテウw na rテウナシnorodne cele, w tym zakup gruntテウw rolnych
Minusy
  • Wysoka prowizja za udzielenie kredytu