Kredyt hipoteczny

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 999.20 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej.
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty.

Wysokoナ崙 marナシy (od 1,99% do 2,59%) ustalana jest indywidualnie, zaleナシnie od kwoty kredytu, wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bト囘トcej zabezpieczeniem kredytu/poナシyczki oraz od posiadania lub otwarcia w Banku przez Kredytobiorcト dowolnego konta osobistego wraz z wpナZwami dochodテウw w kwocie nie niナシszej niナシ 2 000 zナ.
Oprocentowanie nominalne 3.72 %
marナシa 1.99 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.45 %
Ubezpieczenie pomostowe 83.00 PLN Podano wartoナ崙 w ujト冂iu miesiト冂znym. Do czasu dostarczenia odpisu z ksiト冏i wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie Twojego kredytu bト囘zie podwyナシszone o 1 punkt procentowy w stosunku rocznym, co przekナBda siト na podanト obok stawkト.

Po uprawomocnieniu siト wpisu do hipoteki Bank w przeciトgu 14 dni obniナシa oprocentowanie o 1 punkt procentowy.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Ubezpieczenie nie jest obowiトzkowe


Ubezpieczenie jest wymagane jeナシeli:

a) suma wieku kredytobiorcy i okresu spナBty kredytu przekroczy 70 lat, Klient moナシe przedstawiト polisト indywidualnト.

b) Klient zdecyduje siト, w ramach sprzedaナシy ナてczonej, na kredyt mieszkaniowy z ubezpieczeniem Bezpieczna Hipoteka i Ubezpieczeniem na ナシycie Bezpieczna Hipoteka (w BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeナ)
Koszty ubezpieczeナ w BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeナ:

Ubezpieczenie na ナシycie Bezpieczna Hipoteka 18+ (dla Klientテウw miト囘zy 18 a 48 rokiem ナシycia) opナBta miesiト冂zna - 0,04% od aktualnego salda zadナVナシenia

Ubezpieczenie na ナシycie Bezpieczna Hipoteka 48+ (dla Klientテウw miedzy 48 a 64 rokiem ナシycia) opナBta miesiト冂zna - 0,17% od aktualnego salda zadナVナシenia

Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka opナBta miesiト冂zna - 4,2% raty kredytu"
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 3 000.00 PLN Prowizja w przypadku obecnych klientテウw banku (ktテウrzy posiadajト aktywne konto i w ciトgu ostatnich 3 mies. na koncie tym zostaナZ zarejestrowane co najmniej 3 transakcje lub bieナシトce saldo rachunku w analizowanym mies. jest wiト冖sze niナシ 100 zナ) wynosi 2,5%, natomiast dla nowych klientテウw wynosi 3%.


W przypadku wyboru oferty z ubezpieczeniem Bezpieczna Hipoteka i ubezpieczeniem na ナシycie Bezpieczna Hipoteka prowizja zostanie obniナシona o 1% w stosunku do standardowej stawki.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Bank nie pobiera opナBt z tytuナV Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Ubezpieczenie nie jest obowiトzkowe


Ubezpieczenie jest wymagane jeナシeli:

a) suma wieku kredytobiorcy i okresu spナBty kredytu przekroczy 70 lat, Klient moナシe przedstawiト polisト indywidualnト.

b) Klient zdecyduje siト, w ramach sprzedaナシy ナてczonej, na kredyt mieszkaniowy z ubezpieczeniem Bezpieczna Hipoteka i Ubezpieczeniem na ナシycie Bezpieczna Hipoteka (w BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeナ)
Koszty ubezpieczeナ w BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeナ:

Ubezpieczenie na ナシycie Bezpieczna Hipoteka 18+ (dla Klientテウw miト囘zy 18 a 48 rokiem ナシycia) opナBta miesiト冂zna - 0,04% od aktualnego salda zadナVナシenia

Ubezpieczenie na ナシycie Bezpieczna Hipoteka 48+ (dla Klientテウw miedzy 48 a 64 rokiem ナシycia) opナBta miesiト冂zna - 0,17% od aktualnego salda zadナVナシenia

Ubezpieczenie Bezpieczna Hipoteka opナBta miesiト冂zna - 4,2% raty kredytu"
Wycena nieruchomosci 0.00 PLN Oszacowanie wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i - na koszt klienta (opナBta pobierana w momencie uruchomienia kredytu):
:: Warszawie i gminach przylegナZch - do kwoty kredytu 300 000 zナ
:: Duナシych miastach i gminach przylegナZch - do kwoty kredytu 300 000 zナ
:: pozostaナZch miejscowoナ嫩iach - do kwoty kredytu 200 000 zナ

W pozostaナZch przypadkach wymagany jest operat szacunkowy, ktテウrego koszt ponosi Klient (opナBta do rzeczoznawcy).
Suma kosztテウw 3 000.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel TAK Weksel stanowi zabezpieczenie przejナ嫩iowe do czasu ustanowienia hipoteki na kredytowanej nieruchomoナ嫩i, dla kwoty kredytu od 250 000 zナ na zakup nieruchomoナ嫩i na rynku pierwotnym, dla inwestycji prowadzonych w oparciu o rachunek powierniczy otwarty.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 1.00 % - kredyt o stopie zmiennej w PLN - 1% kwoty kapitaナV kredytu spナBcanego przed terminem spナBty w przypadku dokonywania czト卩嫩iowej lub caナLowitej przedterminowej spナBty kredytu w okresie pierwszych 3 lat od dnia uruchomienia kredytu/ostatniej transzy (kredyt w transzach).

Bank nie pobierze prowizji w przypadku, gdy kwota pierwszej przedterminowej spナBty czト卩嫩i kapitaナV kredytu nie bト囘zie przekraczaナB 50% kwoty udzielonego kredytu.

- kredyt o stopie staナFj - brak opナBt
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na USD.
Plusy
  • Klienci segmentu VIP mogト liczyト na obniナシenie prowizji i marナシy kredytu
  • Istnieje moナシliwoナ崙 ubezpieczenia pomostowego w formie zaproponowanej przez klienta
Minusy
  • Bank wymaga cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomoナ嫩i