Kredyt hipoteczny - oferta promocyjna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 987.92 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert porテウwnywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o staナて bankowト marナシト (zarobek banku) oraz aktualnト, rynkowト stawkト WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarka, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej.
Oprocentowanie nominalne 3.48 %
marナシa 1.75 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.98 %
Ubezpieczenie pomostowe 83.00 PLN Marナシa podwyナシszona o 1%. Moナシliwoナ崙 wyboru innego zabezpieczenia.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Polisa na ナシycie jest wymagana w nastト冪ujトcych przypadkach:

- suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat,

- kredyt udzielany jest wyナてcznie jednej osobie,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawcテウw, z ktテウrych tylko jeden osiトga dochテウd uwzglト囘niany w ocenie zdolnoナ嫩i do spナBty,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawcテウw, przy czym jeden z nich osiトga dochテウd stanowiトcy co najmniej 80% sumy dochodテウw wszystkich Wnioskodawcテウw.

ナトczna suma ubezpieczenia powinna wynosiト, co najmniej 25% kwoty udzielonego kredytu.


Moナシliwoナ崙 wykupienia indywidualnie na rynku lub za poナ孑ednictwem Banku. W ramach umowy z T.U. Allianz ナサycie Polska SA , roczna skナBdka uzaleナシniona od aktualnej kwoty kredytu oraz wieku Kredytobiorcy . Dla Klientテウw ktテウrzy w chwili przystトpienia nie ukoナczyli 55 roku ナシycia wynosi :

wariant V (SU = 25%kwoty udzielonego kredytu) 0,3%

SU – suma ubezpieczenia

Kaナシdy z Ubezpieczonych ma oddzielnie wyznaczonト SU.

ナトczna suma ubezpieczenia wszystkich Kredytobiorcテウw w ramach jednej umowy kredytu nie moナシe przekroczyト 200% kwoty udzielonego kredytu.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 1 900.00 PLN
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Polisa na ナシycie jest wymagana w nastト冪ujトcych przypadkach:

- suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat,

- kredyt udzielany jest wyナてcznie jednej osobie,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawcテウw, z ktテウrych tylko jeden osiトga dochテウd uwzglト囘niany w ocenie zdolnoナ嫩i do spナBty,

- o udzielenie kredytu wnioskuje kilku Wnioskodawcテウw, przy czym jeden z nich osiトga dochテウd stanowiトcy co najmniej 80% sumy dochodテウw wszystkich Wnioskodawcテウw.

ナトczna suma ubezpieczenia powinna wynosiト, co najmniej 25% kwoty udzielonego kredytu.


Moナシliwoナ崙 wykupienia indywidualnie na rynku lub za poナ孑ednictwem Banku. W ramach umowy z T.U. Allianz ナサycie Polska SA , roczna skナBdka uzaleナシniona od aktualnej kwoty kredytu oraz wieku Kredytobiorcy . Dla Klientテウw ktテウrzy w chwili przystトpienia nie ukoナczyli 55 roku ナシycia wynosi :

wariant V (SU = 25%kwoty udzielonego kredytu) 0,3%

SU – suma ubezpieczenia

Kaナシdy z Ubezpieczonych ma oddzielnie wyznaczonト SU.

ナトczna suma ubezpieczenia wszystkich Kredytobiorcテウw w ramach jednej umowy kredytu nie moナシe przekroczyト 200% kwoty udzielonego kredytu.
Wycena nieruchomosci 137.00 PLN Dla kredytu do 300 tys. zナ - koszt kontroli wynosi 137 zナ, przy kwocie kredytu pow. 300 tys. zナ - koszt wyceny wynosi 479 zナ przy lokalu mieszkalnym natomiast w przypadku domu koszt ten wynosi 832 zナ.
Suma kosztテウw 2 037.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 %
Przewalutowanie
  na PLN 0.25 % Zmiana kredytu walutowego na inna walutト akceptowana przez Bank do 2,5% min 500 zナ.
  na EUR 0.25 % Zmiana kredytu walutowego na inna walutト akceptowana przez Bank do 2,5% min 500 zナ.
  na CHF 0.25 % Zmiana kredytu walutowego na inna walutト akceptowana przez Bank do 2,5% min 500 zナ.
  na USD 0.25 % Zmiana kredytu walutowego na inna walutト akceptowana przez Bank do 2,5% min 500 zナ.
Plusy
  • Akceptacja elektronicznego odpisu z ksiトg wieczystych oraz wyciトgu z KRS
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Moナシliwoナ崙 finansowania wielu rテウナシnych celテウw
Minusy
  • Koniecznoナ崙 wykupienia Ubezpieczenia CPI