Ekologiczny kredyt hipoteczny

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 985.58 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty. Bank w wyliczaniu oprocentowania stosuje stopト WIBOR 6m.

Oprocentowanie nominalne 3.43 %
marナシa 1.70 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.05 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN W przypadku zakupu mieszkania czy budowy domu Bank wymaga 20% wkナBdu wlasnego.Do czasu wniesienia brakujトcego wkナBdu wナBsnego Bank wymaga dodatowego zabezpieczenia lub/i marナシa kredytu podwyナシszana jest o 0,6 p.p.Koszt ubezpieczenia ponosi Bank
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Bank nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na ナシycie.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 2 000.00 PLN Minimum 300 zナ.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego I rata 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN Podana stawka zostaナB podana w celach porテウwnawczych i prezentuje wysokoナ崙 opナBty z tytuナV Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu za pierwsze 36 miesiト冂y od uruchomienia kredytu.
CaナLowity koszt UNW 0.00 PLN Podana stawka jest caナLowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu WナBsnego przez caナZ okres kredytowania.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Bank nie wymaga wykupienia dodatkowych, poza standardowymi (ubezpieczenie nieruchomoナ嫩i, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie brakujトcego wkナBdu) polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie wymagane w nastト冪ujトcych przypadkach:

- okres kredytowania w sumie z wiekiem kredytobiorcy przekracza 70 lat.
Wycena nieruchomosci 550.00 PLN Podana wartoナ崙 ma charakter szacunkowy. Zaleナシy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcト oraz stawek obowiトzujトcych w danym regionie.

Wycena jeナ嬪i jest konieczna to Klient przeprowadza jト na wナBsny koszt lub konieczna poprzez Bank zleca wykonanie firmie wspテウlpracujトcej z bankiem. Dla wybranych rodzajテウw nieruchomoナ嫩i Bank moナシe odstapic od wyceny - wテウwczas wykonywana jest ocena wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i, ktorej koszt ponosi Klient.
Suma kosztテウw 2 550.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel TAK Bank wymaga weksla in blanco z deklaracjト wekslowト jako dodatkowego zabezpieczenia do koナca spナBty kredytu.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 % suma odsetek, naliczonych od spナBcanej przed terminem caナPナ嫩i lub czト卩嫩i kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spナBty ale nie wiト冂ej niナシ 3 % spナBcanej kwoty kredytu
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu wynosi 1%, min. 100 PLN. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na CHF brak Brak moナシliwoナ嫩i przewalutowania kredytu na CHF.
  na USD 1.00 % Jednorazowa prowizja pナBtna od kwoty podlegajトcej przewalutowaniu wynosi 1%, min. 100 PLN. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
Plusy
  • Moナシliwoナ崙 zawieszenia spナBty kapitaナV lub wakacje kredytowe
  • Brak ograniczeナ w maksymalnej kwocie kredytu
Minusy
Array