Kredyt hipoteczny "Mテウj Dom" - oferta promocyjna z kartト kredytowト BPS VISA

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 908.09 PLN
Oprocentowanie nominalne 1.73 %
marナシa 0.00 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 2.49 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Brak ubezpieczenia pomostowego.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie nie jest obowiトzkowe, chyba ナシe spナBta kredytu przypada po osiトgniト冂iu wieku emerytalnego kredytobiorcy.
SkナBdka pナBtna miesiト冂znie - 0,0380% miesiト冂znie.

Dla uzyskania powyナシszych warunkテウw kredytu wymagane jest jedynie ubezpieczenie nieruchomoナ嫩i w TU wspテウナQracujトcym z Bankiem BPS.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 3 000.00 PLN Wysokoナ崙 prowizji wynosi od 0 do 2% dla klientテウw Banku BPS do 3% dla klientテウw spoza Banku BPS.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego I rata 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN Podana stawka zostaナB podana w celach porテウwnawczych i prezentuje wysokoナ崙 opナBty z tytuナV Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu za pierwsze 36 miesiト冂y od uruchomienia kredytu.
CaナLowity koszt UNW 0.00 PLN Podana stawka jest caナLowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu WナBsnego przez caナZ okres kredytowania.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie nie jest obowiトzkowe, chyba ナシe spナBta kredytu przypada po osiトgniト冂iu wieku emerytalnego kredytobiorcy.
SkナBdka pナBtna miesiト冂znie - 0,0380% miesiト冂znie.

Dla uzyskania powyナシszych warunkテウw kredytu wymagane jest jedynie ubezpieczenie nieruchomoナ嫩i w TU wspテウナQracujトcym z Bankiem BPS.
Wycena nieruchomosci 480.00 PLN Wycena 480 - 1200 zナ w zaleナシnoナ嫩i od rodzaju nieruchomoナ嫩i.

Bank moナシe zrezygnowaト z koniecznoナ嫩i wyceny nieruchomoナ嫩i w przypadku:

a) nabywania nieruchomoナ嫩i budowanej przez inwestora zastト冪czego
– pod warunkiem zawarcia w umowie pomiト囘zy Wnioskodawcト a tymナシe inwestorem dokナBdnego opisu kredytowanej nieruchomoナ嫩i oraz doナてczenia harmonogramu wpナBt z tytuナV tej umowy,
b) nabywania lokalu mieszkalnego od gminy, gdzie wszelkie informacje zawarte sト w dokumencie potwierdzajトcym prawo do nabycia lokalu przez Wnioskodawcト,
c) kredytu w wysokoナ嫩i do 100.000 PLN przeznaczonego na remont, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleナ organテウw administracyjnych i zmiany projektu, a wartoナ崙 prac nie przekracza 1100 zナ/m kw.
Suma kosztテウw 3 480.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel TAK
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 2.00 % Prowizja za wczeナ嬾iejszト spナBtト wynosi do 5 lat 2% od kwoty wczeナ嬾iejszej spナBty, powyナシej 5 lat brak prowizji za wczeナ嬾iejszト spナBtト.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 %
  na EUR 0.00 %
  na CHF 0.00 %
  na USD 0.00 %
Plusy
  • Ubezpieczenie na ナシycie nie jest wymagane
  • Wakacje kredytowe moナシliwe raz w roku
Minusy
  • Bank pobiera prowizjト za udzielenie kredytu
  • Obowiトzkowe zabezpieczenie w postaci weksla