Kredyt hipoteczny "Mテウj Dom"

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 994.49 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert oprocentowanie jest podawane jako suma staナFj marナシy (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunkテウw oferty.
Oprocentowanie nominalne 3.62 %
marナシa 1.89 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.46 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Brak ubezpieczenia pomostowego.
Polisa na ナシycie 0.00 PLN Ubezpieczenie nie jest obowiトzkowe, chyba ナシe spナBta kredytu przypada po osiトgniト冂iu wieku emerytalnego kredytobiorcy.
SkナBdka pナBtna miesiト冂znie - 0,0380% miesiト冂znie.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 3 000.00 PLN Wysokoナ崙 prowizji wynosi od 0 do 2% dla klientテウw Banku BPS do 3% dla klientテウw spoza Banku BPS.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Ubezpieczenie nie jest obowiトzkowe, chyba ナシe spナBta kredytu przypada po osiトgniト冂iu wieku emerytalnego kredytobiorcy.
SkナBdka pナBtna miesiト冂znie - 0,0380% miesiト冂znie.
Wycena nieruchomosci 480.00 PLN Wycena 480 - 1200 zナ w zaleナシnoナ嫩i od rodzaju nieruchomoナ嫩i.

Bank moナシe zrezygnowaト z koniecznoナ嫩i wyceny nieruchomoナ嫩i w przypadku:

a) nabywania nieruchomoナ嫩i budowanej przez inwestora zastト冪czego
– pod warunkiem zawarcia w umowie pomiト囘zy Wnioskodawcト a tymナシe inwestorem dokナBdnego opisu kredytowanej nieruchomoナ嫩i oraz doナてczenia harmonogramu wpナBt z tytuナV tej umowy,
b) nabywania lokalu mieszkalnego od gminy, gdzie wszelkie informacje zawarte sト w dokumencie potwierdzajトcym prawo do nabycia lokalu przez Wnioskodawcト,
c) kredytu w wysokoナ嫩i do 100.000 PLN przeznaczonego na remont, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleナ organテウw administracyjnych i zmiany projektu, a wartoナ崙 prac nie przekracza 1100 zナ/m kw.
Suma kosztテウw 3 480.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel TAK
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 3.00 % Do 36 m-cy : prowizjト pobiera siト (jednorazowo od kwoty wczeナ嬾iejszej spナBty kredytu hipotecznego) w wysokoナ嫩i maksymalnie 3,00 % spナBcanej kwoty kredytu hipotecznego, nie wiト冂ej niナシ wysokoナ崙 odsetek, ktテウre byナZby naliczone od spナBcanej przed terminem caナPナ嫩i lub czト卩嫩i kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spナBty. Do wyliczenia wysokoナ嫩i odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spナBty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera siト jeナシeli wczeナ嬾iejsza czト卩嫩iowa spナBta kapitaナV kredytu nastト冪uje z powodu zwrotu caナPナ嫩i lub czト卩嫩i ナ孑odkテウw z rachunku inwestora zastト冪czego.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 %
  na EUR 0.00 %
  na CHF 0.00 %
  na USD 0.00 %
Plusy
  • Ubezpieczenie nie jest wymagane
  • Wakacje kredytowe moナシliwe raz w roku
Minusy
  • Bank pobiera prowizjト za udzielenie kredytu
  • Obowiトzkowe zabezpieczenie w postaci weksla