WナBsny Kトt Hipoteczny - oferta pakietowa

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 994.96 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert porテウwnywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o staナて bankowト marナシト (zarobek banku) oraz aktualnト, rynkowト stawkト WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarkト, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej.


Klient, aby uzyskaト zaprezentowanト stawkト marナシy musi posiadaト lub zakupiト dodatkowe produkty banku:


- rachunek osobisty (od min. 6 miesiト冂y) z wpナZwami na ROR w kwocie co najmniej 5000 zナ

- kartト kredytowト

- 4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy

- ubezpieczenie na ナシycie


Podana marナシa jest poglトdowa , zaナ ostateczna oferta dostト冪na jest w oddziaナBch banku.

Marナシa wynosi 1,1% w pierwszym roku.
Oprocentowanie nominalne 3.63 %
marナシa 1.90 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.32 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Do momentu dostarczenia do banku odpisu z ksiト冏i wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiト冖szone o 0,9 p.p. i przekナBda siト na wzrost raty o podanej, szacunkowej wysokoナ嫩i.
Polisa na ナシycie 27.73 PLN Dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy na ナシycie nie jest wymagane przez bank.

Dobrowolne ubezpieczenie na ナシycie to koszt: 0,33276% x kwota kredytu lub saldo zadナVナシenia za 1 rok; nastト冪nie 0,02773% salda zadナVナシenia za miesiトc.
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji jeナ嬪i Klient skorzysta z 4 letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN Dodatkowe ubezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej nie jest wymagane przez bank.
Wycena nieruchomosci 400.00 PLN Ocena wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i majトcej stanowiト zabezpieczenie kredytu (wniosek powyナシej 80.000 PLN; w przypadku mieszkania) wynosi 400 zナ.
Suma kosztテウw 400.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 1.50 % opナBta za wczeナ嬾iejszト spナBtト kredytu:

- opナBta za wczeナ嬾iejszト czト卩嫩iowト spナBtト (pobierana tylko przez 3 pierwsze lata spナBty) – 1,5% od kwoty spナBty

• opナBta za caナLowitト spナBtト kredytu ze zmiennト i staナて stopト procentowト – 2% nie mniej niナシ 200 zナ

• opナBta za wczeナ嬾iejszト czト卩嫩iowト i caナLowitト spナBtト kredytu podlegajトcego ustawie o kredycie konsumenckim – 0 zナ.
Przewalutowanie
  na PLN 0.80 % Przewalutowanie - 0,8% kwoty podlegajトcej przewalutowaniu.

Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 0.80 % Przewalutowanie - 0,8% kwoty podlegajトcej przewalutowaniu.

Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na CHF 0.80 % Przewalutowanie - 0,8% kwoty podlegajトcej przewalutowaniu.

Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na USD 0.80 % Przewalutowanie - 0,8% kwoty podlegajトcej przewalutowaniu.

Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
Plusy
  • 25% kwoty kredytu moナシe byト przeznaczone na dowolny cel
Minusy
  • Prezentowane warunki dotyczト obecnych klientテウw z wpナZwami na konto min. 5000 zナ (od 6 mies.) i w przypadku zakupienia dodatkowych produktテウw: karty kredytowej, 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i ubezpieczenia na ナシycie