Kredyt hipoteczny - oferta promocyjna

Powrテウt Zナづウナシ wniosek
Koszt miesiト冂zny obsナVgi kredytu
Wysokoナ崙 raty 999.67 PLN Podana rata zostaナB skalkulowana dla poナシトdanej wysokoナ嫩i kredytu. W celu osiトgniト冂ia wysokiej rzetelnoナ嫩i i porテウwnywalnoナ嫩i ofert porテウwnywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o staナて bankowト marナシト (zarobek banku) oraz aktualnト, rynkowト stawkト WIBOR (moナシe siト rテウナシniト od stosowanej na danト chwilト przez bank). Moナシe to byト przyczynト istnienia chwilowych rテウナシnic w wysokoナ嫩i rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porテウwnywarka, jednak umoナシliwia ナ孩iadome podjト冂ie optymalnej decyzji finansowej.


Podana marナシa dotyczy klientテウw, ktテウrzy speナOiト nastト冪ujトce warunki:

1. Obniナシka o 0,10% comiesiト冂zne za zasilanie konta w Banku kwotト 2 500 zナ oraz posiadanie karty debetowej wydawanej do konta nieprzerwanie w caナZm okresie kredytowania

2. Obniナシka o 0,10% za posiadanie karty kredytowej lub Limitu zadナVナシenia w koncie lub Kredytu Bezpiecznego w Banku w caナZm okresie kredytowania

3. Obniナシka o 0,40% za przystトpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenie na ナシycie oraz wskazanie Banku jako uposaナシonego z tytuナV tego ubezpieczenia

4. Obniナシka o 0,40% za przystトpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty staナFgo ナコrテウdナB dochodテウw oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw do odbioru ナ孩iadczenia z tytuナV tego ubezpieczenia

5. Obniナシka o 0,10% za przystトpienie do oferowanego przez Bank grupowego ubezpieczenia nieruchomoナ嫩i oraz dokonanie na rzecz Banku cesji paw do odbioru ナ孩iadczenia z tytuナV tego ubezpieczenia

Minimalna marナシa nie moナシe byト niナシsza niナシ 2,00%.
Oprocentowanie nominalne 3.73 %
marナシa 2.00 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.68 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Marナシa podwyナシszona o 1,50% do czasu wpisu hipoteki.
Polisa na ナシycie 40.00 PLN Ubezpieczenie na ナシycie jest obowiトzkowe w nastト冪ujトcych przypadkach:

- jeden wnioskodawca lub tylko jednej osoby dochody liczone sト do zdolnoナ嫩i kredytowej

- dzieナ spナBty ostatniej raty wypada w wieku pow. 65 roku ナシycia

- 0% prow. przygotowawczej
Koszt przyznania kredytu
Prowizja 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu w przypadku kredytu z ubezpieczeniem na ナシycie lub utraty pracy.
Ubezpieczenie Niskiego WkナBdu WナBsnego 0.00 PLN Dla wybranej kwoty kredytu i wartoナ嫩i nieruchomoナ嫩i bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego WkナBdu.
Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN
Wycena nieruchomosci 500.00 PLN Wymagana wycena zewnト冲rzna dla kredytテウw powyナシej 2 mln zナ. Koszt wyceny wewnト冲rznej 300 PLN (mieszkanie) 500 PLN (budynek mieszkalny).
Suma kosztテウw 500.00 PLN  
Dodatkowe informacje
Weksel NIE Bank moナシe jednak zaナシトdaト wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracjト wekslowト w przypadku, gdy uruchomienie Kredytu nastト冪uje przed ustanowieniem hipoteki na nieruchomoナ嫩i osoby trzeciej.
Wczeナ嬾iejsza spナBta kredytu 1.50 % Prowizja za wczeナ嬾iejszト spナBtト wynosi 1,50% od kwoty wczeナ嬾iejszej spナBty dokonywanej w ciトgu 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu, jednak nie mniej niナシ 500 zナ.

Brak opナBt za wczeナ嬾iejszト spナBtト po upナZwie 3 lat od uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu.
Przewalutowanie
  na PLN 0.00 % Przewalutowanie kredytu nie jest zwiトzane z dodatkowト opナBtト. Liczba przewalutowaナ jest nieograniczona.
  na EUR 0.00 %
  na CHF 0.00 %
  na USD 0.00 %
Plusy
  • Akceptacja dochodテウw w analizie kredytowej do 4 wnioskodawcテウw
  • Brak opナBt za gotowoナ崙 do wypナBty ナ孑odkテウw
Minusy
  • Niナシsze marナシe dostト冪ne dopiero po wykupieniu dodatkowych produktテウw banku